Lượng kiến thức:

– Gồm 15 đơn vị bài học

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng về các chủ đề: nhà hàng, buổi biểu diễn, bảo tàng, thể thao, giao thông, nghề nghiệp, phương tiện giải trí, máy tính, địa điểm, không gian, thành viên gia đình, sức khỏe,…

– Ngữ pháp: hiểu, phân biệt và sử dụng được các mẫu câu đơn giản sử dụng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, câu so sánh hơn, so sánh nhất, thì tương lai đơn; cách dùng đại từ sở hữu, trạng từ, have to/ had to,  can/could, should /shouldn’t,  đại từ quan hệ …

– Ngữ âm: làm quen và nhận biết được các âm của các tổ hợp chữ cái trong từ, từ đồng âm khác nghĩa.

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi, nghe hiểu các đoạn hội thoại , các bài nói, các câu chuyện ngắn, đơn giản, được diễn đạt chậm, rõ ràng: nghe và nhận diện được thông tin chi tiết về bữa ăn gia đình, hoạt động âm nhạc, chuyến dã ngoại, môn thể thao yêu thích, TV show yêu thích, những dự đoán về tương lai, cách sử dụng máy tính, phong cách sống lành mạnh, những kỷ niệm và điều ước… có thể nghe hiểu và thực hiện theo các bảng chỉ dẫn đường ngắn, đơn giản; nghe và hoàn thành được các bài tập đánh số thứ tự, nối, điền từ …

– Có thể sử dụng các cấu trúc đơn giản để hỏi và trả lời về các chủ đề được học, dựa vào tranh để kể lại một câu chuyện, nêu ý kiến cá nhân về tương lai, nói về điều ước, kỷ niệm, chương trình yêu thích của bản thân, thực hiện một cuộc phỏng vấn đơn giản, mô tả về phong cách sống lành mạnh; đưa ra lời chỉ dẫn đường ngắn, đơn giản; thực hiện được các hoạt động đóng vai, thể hiện được các bài hát kèm hành động diễn tả.

– Có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề được học, đoán ý nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh cụ thể, đọc hiểu, tìm thông tin trong các bài báo, thơ, email, truyện ngắn, truyện ngụ ngôn, tờ rơi, bài phỏng vấn; hoàn thành các bài tập nối tranh và câu, lựa chọn đúng/ sai, hoàn thành câu với từ thích hợp.

– Có thể viết những cụm từ, câu ngắn, đoạn văn ngắn về các chủ đề được học: mô tả tranh, viết thư, thư mời, viết đoạn văn về thói quen ăn uống, việc sử dụng computer, viết bài cho webpage về chủ đề school trip, biết cách ghi chú, viết một bài phỏng vấn, hoàn thành một bài thơ; sử dụng dấu câu hợp lý, sử dụng các từ có tiền tố, từ ghép,… trong bài viết.

– Xây dựng được thái độ cư xử đúng đắn, tích cực tại nhà hàng, trường học; biết quan tâm và chia sẻ; biết thực hiện theo các chỉ dẫn an toàn và giữ an toàn cho bản thân ở nhà và nơi công cộng.