Lượng kiến thức:

– Gồm 15 đơn vị bài học

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng với các chủ đề: trường học (đồ dung học tập, môn học, phòng học), hoạt động hằng ngày, hoạt động ngoài trời và sau giờ học, các ngày kỷ niêm, trang phục, cảm xúc, đồ ăn, nơi chốn, vật nuôi, thời tiết, số đếm (20 – 100) và các cụm từ chỉ thời gian.

– Ngữ pháp: hiểu và sử dụng được các mẫu câu đơn giản diễn tả cảm xúc, khả năng, sở thích, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, so sánh hơn và thì quá khứ đơn.

– Ngữ âm: ôn tập bảng chữ cái và âm của các chữ cái, cách phát âm của các chữ cái trong từ (digraphs, CVC); làm quen và nhận biết âm của các chữ cái trong từ (consonant blends), các nguyên âm ngắn và nguyên âm dài

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi, nghe hiểu các đoạn hội thoại , các bài nói, các câu chuyện ngắn, đơn giản, được diễn đạt chậm, rõ ràng: nghe, hiểu và nhận biết được người, cảm xúc, đồ vật,  phòng học, các hoạt động , thời tiết, thông qua miêu tả; nghe và hoàn thành được các bài tập đánh số thứ tự, nối tranh thích hợp, lựa chọn phương án đúng (choose the correct options)

– Có thể sử dụng các cấu trúc đơn giản để mô tả bản thân, người và đồ vật xung quanh, thể hiện cảm xúc quen thuộc, mô tả thời tiết, nói về các quy định đơn giản tại các địa điểm cụ thể; hỏi và hồi đáp về sở thích, khả năng, nghề nghiệp, vị trí, địa điểm, thời gian và các hoạt động thường ngày; thực hiện được các hoạt động đóng vai, thể hiện được các bài hát kèm hành động diễn tả, ghi nhớ và thể hiện được các bài chant theo đúng nhịp điệu.

– Có thể hiểu các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học, hiểu và nhận diện được các thông tin cụ thể, các thông điệp trong các bài thơ, truyện ngắn, poster, bài phỏng vấn, thông báo thời tiết, email và các bài báo.

– Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về các chủ đề được học; có thể viết các câu, đoạn ngắn theo định hướng (guided writing) về bản thân, gia đình và bạn bè,  trường học, hoạt động các nhân thường ngày, địa điểm làm việc của các thành viên trong gia đình, thời tiết, trang phục, và một bữa tiệc; biết cách viết hoa các từ, sử dụng an/ a, động từ, các dấu câu, từ nối … trong các câu đơn giản.

– Xây dựng được cách cư xử đúng đắn với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, biết giúp đỡ, quan tâm và chăm sóc bản thân và mọi người, hình thành ý thức ngăn nắp, gọn gang, và biết bảo vệ môi trường