Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Openland đáp ứng các tiêu chuẩn của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR), đồng thời tích hợp bổ sung bộ kỹ năng thế kỷ 21 – mô hình 5Cs gồm:

Communication – giao tiếp,

Collaboration – hợp tác,

Critical thinking – Tư duy phản biện,

Creativity – sáng tạo,

Culture – văn hóa.

Chương trình nhằm giúp học viên trở nên tự tin, năng động và giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong học tập, công việc cũng như trong đời sống hằng ngày; góp phần vào sự phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện cho chọ viên, làm hành trang cho việc xây dựng và bồi dưỡng các năng lực của một công dân toàn cầu.

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Openland là đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dụ Openland được xây dựng xây dựng với mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo tiếng Anh và kiểm định chất lượng quốc tế hàng đầu trong tỉnh Nghệ An và Miền Trung. Trung tâm hoạt động với các chức năng chính sau:

  • Đào tạo tiếng Anh và kiểm định chất lượng theo Quy chuẩn giáo dục Quốc tế.
  • Tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa, hợp tác Quốc tế về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục như Hội đồng Anh (British Council), Hội đồng Khảo thí Quốc tế ĐH Cambridge (Cambridge ESOL Exam), Trung tâm Khảo thí của Pearson VEU, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), …
  • Đào tạo và tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: IELTS, PTE, TOEFL, TOEIC; FCE, PET, KET, TKT; các chứng chỉ tiếng Anh trẻ em: STARTERS, MOVERS, FLYERS.
  • Đối ngoại và hợp tác Quốc tế về giáo dục, du học và giao lưu văn hóa.
  • Phổ biến việc ứng dụng công nghệ thông tin – phục vụ cho hoạt động giáo dục và đào tạo.

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Openland liên kết với các tổ chức và trường Đại học uy tín trên thế giới về nghiên cứu, giảng dạy tiếng Anh và du học.