Khóa Học tại OPENLAND

Tiếng Anh mầm non

Khóa học “Genki English” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho trẻ mầm non từ 4 đến 6 tuổi đam mê tiếng Anh và muốn khám phá thế giới xung quanh mình.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học

Khóa học “Tiếng Anh Tiểu học” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh lớp 1 – 5, nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh thông qua các phương pháp và tình huống học tập đa dạng, và đạt điểm cao ở trường tiểu học, trong các kỳ thi YLE Starters – Movers – Flyers, TOEFL Junior và thi vào lớp 6.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Các khóa học “Tiếng Anh THCS” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp THCS, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và đạt điểm cao ở trường phổ thông, trong các kỳ thi KET (A2), PET (B1) FCE (B2), IELTS 6.0+, và thi vào lớp 10 tiêu chuẩn và lớp 10 CHUYÊN ANH.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh Trung học phổ thông

Các khóa học “Tiếng Anh THPT” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp THPT, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và đạt điểm cao ở trường phổ thông, trong các kỳ thi PET (B1) FCE (B2), IELTS 6.0+, và thi Tốt nghiệp THPTQG.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh chuyên sâu IELTS

Khóa học “IELTS Chuyên Sâu” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp THCS và THPT, nhằm phát triển phẩm chất – năng lực và đạt điểm mục tiêu trong kỳ thi IELTS.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh lớp 6 chuyên sâu

Khóa học “Tiếng Anh Lớp 6 Chuyên Sâu” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh lớp 6, nhằm phát triển phẩm chất – năng lực và đạt điểm cao ở trường phổ thông và trong các kỳ thi quốc tế.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh lớp 9 chuyên sâu

Khóa học “Tiếng Anh Lớp 9 Chuyên Sâu” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh lớp 9, nhằm phát triển phẩm chất – năng lực và đạt điểm cao ở trường phổ thông và trong các kỳ thi quốc tế, thi lớp 10 công lập và lớp 10 Chuyên Anh.

Xem Chi Tiết