Khóa Học tại OPENLAND

Tiếng Anh Mầm non

Có thể chào hỏi, giới thiệu bản thân, gọi tên được các đồ vật quen thuộc, màu sắc, hình dáng, đồ ăn, thể hiện được cảm xúc đơn giản, nhận biết được các thành viên trong gia đình.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học – KID_STARTERS

Xây dựng được thái độ lễ phép, tôn trọng, hòa đồng, cách cư xử đúng đắn bản thân, gia đình, bạn bè và các loài động vật, biết chia sẻ và hòa nhập.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học – KID1

Có thể theo dõi ,nghe, hiểu và nhận biết số, đồ vật và vị trí của đồ vật, các loài động vật, nhận biết người qua công việc hoặc miêu tả…. , hoàn thành được các bài tập nối, điền số thứ tự

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học – KID2

Có thể hiểu các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học, hiểu và nhận diện được các thông tin cụ thể, các thông điệp trong các bài thơ, truyện ngắn, poster, bài phỏng vấn, thông báo thời tiết, email và các bài báo.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học – KID3

Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về các chủ đề được học; bài mô tả về bản thân, sở thích, một bộ sưu tập, động vật, quê hương, trường học; viết email; tạo công thức nấu ăn…; biết cách viết hoa, sử dụng dấu câu hợp lý, sử dụng các tinh từ, liên từ, các cụm từ chỉ thời gian… trong bài viết

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học – KID4

Xây dựng được thái độ cư xử đúng đắn, tích cực tại nhà hàng, trường học; biết quan tâm và chia sẻ; biết thực hiện theo các chỉ dẫn an toàn và giữ an toàn cho bản thân ở nhà và nơi công cộng.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh tiểu học – KID5

Có thể theo dõi, nghe hiểu các đoạn hội thoại , các bài nói, các câu chuyện ngắn; nghe và nhận định thông tin; nghe và tìm kiếm thông tin cụ thể, sắp xếp sự kiện, hoàn thành bảng thông tin, tóm tắt nội dung, và nắm bắt ý kiến của người nói.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh THCS – TEENS1

Có thể nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan đến những chủ đề được học; nghe và xách định được chủ đề của các cuộc hội thoại, đoạn phỏng vấn, đoạn miêu tả; nghe và nhận định được loại thông tin, xác định được thông tin chi tiết.

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh THCS – TEENS 2

Có thể giao tiếp một cách đơn giản, trực tiếp về các vấn đề quen thuộc: nói về những điều mình thích và không thích, đưa ra lời chỉ dẫn đường, đưa ra lời khuyên, lời mời, báo cáo về hành vi phạm tội; thực hiện các đoạn hội thoại mua vé, sách; giao tiếp để sắp xếp một cuộc hẹn…

Xem Chi Tiết

Tiếng Anh THCS –TEENS 3

Có thể theo dõi, nghe và hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản liên quan đến những chủ đề được học; nghe và xách định được chủ đề của các cuộc hội thoại, đoạn phỏng vấn, đoạn miêu tả, đoạn quảng cáo, chương trình radio; nghe và nhận định được loại thông tin, xác định được thông tin chi tiết, nghe và hiểu được các chỉ dẫn chi tiết.

Xem Chi Tiết

IELTS 1

Tư duy phản biện cần thiết cho kì thi IELTS
Các chiến lược, kĩ năng làm bài để tối ưu hoá điểm thi của các phần trong bài thi IELTS
Tiếp cận từng bước các dạng bài khác nhau của các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết

Luyện tập phát âm

Xem Chi Tiết

IELTS 2

Tư duy phản biện cần thiết cho kì thi IELTS
Các chiến lược, kĩ năng làm bài để tối ưu hoá điểm thi của các phần trong bài thi IELTS
Tiếp cận từng bước các dạng bài khác nhau của các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết

Xem Chi Tiết

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/openland/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Tiếng Anh Giao tiếp

Được trang bị và nâng cao kỹ năng giao tiếp (nghe – nói) cho học viên với các chủ đề liên quan đến giao tiếp thường ngày và liên quan đến công việc mà học viên đang làm

Xem thêm

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/openland/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Các khóa luyện thi IELTS

Các khóa luyện thi IELTS
Trang bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để hoàn thành bài thi đúng giờ

xem thêm

IELTS 3

Trang bị tốt nhất kĩ năng, chiến thuật làm bài để tối ưu hoá điểm bài thi
Trang bị tốt nhất kĩ năng, chiến thuật làm bài để tối ưu hoá điểm bài thi

Xem Chi Tiết

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/openland/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Tiếng Anh tài năng – TZ2
(50% giáo viên nước ngoài)

Được trang bị và nâng cao kỹ năng giao tiếp (nghe – nói) cho học viên với các chủ đề liên quan đến giao tiếp thường ngày và liên quan đến công việc mà học viên đang làm

Xem Thêm

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/openland/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Tiếng Anh tài năng – TZ3
(50% giáo viên nước ngoài)

Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn) 

Xem thêm

Tiếng Anh tài năng – TZ4
(50% giáo viên nước ngoài)

Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

Xem Chi Tiết

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/openland/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Tiếng Anh tài năng – Ip2
(50% giáo viên nước ngoài)

Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

Xem Thêm

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/openland/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Tiếng Anh tài năng – Ip 3
(50% giáo viên nước ngoài)

Được trang bị và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản phù hợp với trình độ.

Xem thêm

Tiếng Anh tài năng – TZ4
(50% giáo viên nước ngoài)

Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

Xem Chi Tiết