Lượng kiến thức:

– Gồm 8 đơn vị bài học

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng đơn giản về các chủ đề số đếm,  trường học, khuôn mặt, màu sắc gia đình, bạn bè, đồ ăn, thú cưng, đồ chơi và động vật

– Ngôn ngữ: tiếp cận với các mẫu câu đơn giản về chào hỏi, giới thiệu tên, thể hiện cảm xúc, miêu tả màu sắc, số lượng, các câu mệnh lệnh đơn giản

 

Kỹ năng đạt được:

– Có thể chào hỏi, giới thiệu bản thân, gọi tên được các đồ vật quen thuộc, màu sắc, hình dáng, đồ ăn, thể hiện được cảm xúc đơn giản, nhận biết được các thành viên trong gia đình.

– Nghe và theo dõi được các câu chuyện rất đơn giản

– Phân biệt được các số đếm tư 1 – 3

– Biết về tầm quan trọng của bạn bè, ăn uống lành mạnh, bảo vệ tự nhiên, bảo vệ đồ chơi và chăm sóc vật nuôi; hình thành cách cư xử tích cực với người, vật và môi trường xung quanh