“Sống thôi là chưa đủ. Chúng ta phải kiên định để sống vì một điều gì đó.”
– Winston S. Churchill

🌈 Đi theo triết lý này, Openland luôn cố gắng để nuỗi dưỡng và trao đi sự chân thành cùng với những giá trị cho từng chặng đường mà Openland đã và đang bước tới.
🌈 Rất tình cờ và may mắn, khi trên chặng đường này Openland được gặp lại cô giáo năm xưa, những người bạn cũ và mới, tất cả đều hướng tới mục đích “Giáo dục vì sự phát triển bền vững, hướng tới kiến thức, kỹ năng, giá trị và năng lực hành động.”
 
      

🌈 Openland hạnh phúc chào đón
 
Mrs Minh Kauffman – Cựu Giám đốc Trung tâm Trao đổi giáo dục với Việt Nam (CEEVN);
Mr Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch HĐQT Trường phổ thông liên cấp Albert Einstein – TP Hà Tĩnh;
Mr. Anthony Nguyễn – Người sáng lập Học viện Tony Xman (Xoá mù Anh ngữ).
đến với gia đình Openland và chia sẻ những câu chuyện cùng với những giá trị tạo nên được trong môi trường giáo dục.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *