TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ OPENLAND

Hệ thống học tiếng Anh toàn diện cho người bắt đầu

TIẾNG ANH MẦM NON

Có thể chào hỏi, giới thiệu bản thân, gọi tên được các đồ vật quen thuộc, màu sắc, hình dáng, đồ ăn, thể hiện được cảm xúc đơn giản, nhận biết được các thành viên trong gia đình.

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Có thể theo dõi và hiểu lời nói đơn giản khi được diễn đạt chậm, rõ ràng (như về tên, số, màu sắc, động vật …)

TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Có thể theo dõi ,nghe, hiểu và nhận biết số, đồ vật và vị trí của đồ vật, các loài động vật, nhận biết người qua công việc hoặc miêu tả…. , hoàn thành được các bài tập nối, điền số thứ tự.

LỚP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Xây dựng được cách cư xử đúng đắn với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, biết giúp đỡ, quan tâm và chăm sóc bản thân và mọi người, hình thành ý thức ngăn nắp, gọn gang, và biết bảo vệ môi trường

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hiểu, hình thành được thái độ và cách cư xử đúng đắn ở nhà, trường học và nơi công cộng; biết tôn trọng thiên nhiên.

Giới Thiệu Về OPENLAND

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung châu Âu (CEFR), đồng thời tích hợp và bổ sung bộ Kỹ năng thế kỷ 21 – mô hình 5Cs.

MR. HOÀNG TĂNG ĐỨC

GĐ Đào Tạo – Giáo Viên

MS. Lương Thị Huyền Trang

Giáo viên

MS. Nguyễn Thị Mai Tình

Giáo viên

MS. Nguyễn Thị Ngân

Giáo viên

Ms Trần nguyễn mỹ trinh

Giáo viên

MS Trịnh Khắc Thuỳ Hương

Dạy giao tiếp cho mầm non

MR Jefferson

Dạy giao tiếp cho THPT

MS Văn Thị Hà

Giảng dạy lớp THCS

ĐỐI TÁC CỦA chúng tôi

Đăng Ký Tư vấn khóa học