TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ OPENLAND

Hệ thống học tiếng Anh toàn diện cho người bắt đầu

TIẾNG ANH MẦM NON

Khóa học “Genki English” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho trẻ mầm non từ 4 đến 6 tuổi đam mê tiếng Anh và muốn khám phá thế giới xung quanh mình.

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Khóa học “Tiếng Anh Tiểu học” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh lớp 1 – 5, nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh thông qua các phương pháp và tình huống học tập đa dạng, và đạt điểm cao ở trường tiểu học, trong các kỳ thi YLE Starters – Movers – Flyers, TOEFL Junior và thi vào lớp 6.

TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Các khóa học “Tiếng Anh THCS” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp THCS, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và đạt điểm cao ở trường phổ thông, trong các kỳ thi KET (A2), PET (B1) FCE (B2), IELTS 6.0+, và thi vào lớp 10 tiêu chuẩn và lớp 10 CHUYÊN ANH.

LỚP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Các khóa học “Tiếng Anh THPT” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp THPT, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và đạt điểm cao ở trường phổ thông, trong các kỳ thi PET (B1) FCE (B2), IELTS 6.0+, và thi Tốt nghiệp THPTQG.

TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU IELTS

Khóa học “IELTS Chuyên Sâu” của Anh ngữ Openland được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp THCS và THPT, nhằm phát triển phẩm chất – năng lực và đạt điểm mục tiêu trong kỳ thi IELTS.

Giới Thiệu Về OPENLAND

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung châu Âu (CEFR), đồng thời tích hợp và bổ sung bộ Kỹ năng thế kỷ 21 – mô hình 5Cs.

MR. HOÀNG TĂNG ĐỨC

GĐ Đào Tạo – Giáo Viên

MS. Lương Thị Huyền Trang

Giáo viên

MS. Nguyễn Thị Mai Tình

Giáo viên

MS. Nguyễn Thị Ngân

Giáo viên

Ms Trần nguyễn mỹ trinh

Giáo viên

MS Trịnh Khắc Thuỳ Hương

Dạy giao tiếp cho mầm non

MR Jefferson

Dạy giao tiếp cho THPT

MS Văn Thị Hà

Giảng dạy lớp THCS

ĐỐI TÁC CỦA chúng tôi

Đăng Ký Tư vấn khóa học