Lượng kiến thức:

– Gồm 15 đơn vị bài học

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng đơn giản về các chủ đề: đồ dung học tập, đồ chơi, các bộ phận trên cơ thể, các ngành nghề khác nhau, gia đình, quần áo, đồ ăn và đồ uống, các phòng và các vật dụng liên quan, một số tính từ miêu tả ngoại hình, một số động từ chỉ các hoạt động thường ngày

– Ngữ pháp: hiểu và sử dụng được các đại từ nhân xưng, đại từ chỉ định, sở hữu cách; câu hỏi Yes/ No và câu trả lời ở thì thiện tại đơn, cách diễn đạt về khả năng và sở thích ở hiện tại

– Ngữ âm: Làm quen và nhận biết được âm của các nguyên âm và phụ âm đơn trong các từ đơn giản.

 

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi ,nghe, hiểu và nhận biết số, đồ vật và vị trí của đồ vật, các loài động vật, nhận biết người qua công việc hoặc miêu tả…. , hoàn thành được các bài tập nối, điền số thứ tự.

– Có thể hỏi và trả lời câu hỏi đơn giản về tên, tuổi, màu sắc, đồ vật yêu thích, công việc, đồ ăn và đồ uống, vị trí của các đồ vật,  miêu tả một số loài động vật, con người…; thực hiện được các hoạt động đóng vai, thể hiện được các bài hát kèm hành động diễn tả, ghi nhớ và thể hiện được các bài chant theo đúng nhịp điệu.

– Có thể hiểu các bài đọc ngắn miêu tả về đồ vật, bức tranh, con người, động vật có kèm theo tranh minh họa; đọc và hiểu được bài thơ  hoặc lá thư ngắn, đơn giản; đọc và làm theo hướng dẫn ; hoàn thành được các bài tập sắp xếp, nối, tìm kiếm thông tin cụ thể cho một đối tượng,…

– Có thể nhận biết và đếm số từ trong câu, nhận biết câu hoàn chỉnh, các dấu câu và chữ viết hoa, hiểu và nhận biết được ý nghĩa của cách viết ‘s, ‘ve, n’t trong câu đơn giản, nhận biết và sử dụng một số tính từ miêu tả và động từ chỉ hoạt động quen thuộc; hoàn thành các bài tập nhận biết (gạch chân, khoanh tròn từ, chữ cái), điền tên, số hoặc chữ cái đơn giản.

– Xây dựng được cách cư xử đúng đắn với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, biết giúp đỡ, quan tâm và chăm sóc bản thân và mọi người, hình thành ý thức ngăn nắp, gọn gàng, và biết bảo vệ môi trường.