Tiếng Anh THCS – TEENS1

Lượng kiến thức:

– Gồm 10 đơn vị bài học

– Từ vựng: Xây dựng lượng từ vựng về các chủ điểm: Gia đình, thể thao, sở thích, trường học, trang phục, địa điểm, quốc gia, quôc tịch, địa lý, đồ ăn, đồ uống, phương tiện giao thông, nghề nghiệp; số từ, giới từ, cụm động từ, từ định lượng;

– Ngữ pháp: Xây dựng khối cấu trúc ngữ pháp về sở hữu cách, các dạng danh từ số nhiều, các loại động từ về yêu, thích, ghét, các giới từ chỉ địa điểm, thì hiện tại đơn, cấu trúc There is/are, thì hiện tại tiếp diễn, tính từ so sánh, quá khứ đơn, thì quá khứ đơn (tập trung vào dạng động từ bất quy tắc), câu hỏi về lượng “How many”, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn.

– Tiếp cận và hiểu một số nét văn hóa riêng biệt của các nước trên thế giới (hoàng gia Anh, trường học, lễ hội, vườn quốc gia, anh hùng dân tộc, đồ ăn truyền thống, việc làm dành cho thanh thiếu niên)

 

Kỹ năng đạt được

– Có thể nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan đến những chủ đề được học; nghe và xách định được chủ đề của các cuộc hội thoại, đoạn phỏng vấn, đoạn miêu tả; nghe và nhận định được loại thông tin, xác định được thông tin chi tiết.

– Có thể giao tiếp một cách đơn giản, trực tiếp về các vấn đề quen thuộc: giới thiệu bản thân, bạn bè, gia đình, mô tả được các hoạt động, thói quen, môn học, sở thích, nghề nghiệp, đưa ra lời chỉ dẫn, lời khuyên, sắp xếp cuộc hẹn, thực hiện giao tiếp trên điện thoại, thực hiện các cuộc hội thoại tại ga tàu, quán cà phê.

– Có thể đọc hiểu các bài văn ngắn từ báo hoặc tạp chí, xác định và tìm được các thông tin cụ thể trong bài đọc, đọc hiểu các biển báo, thông báo, bưu thiếp, bài phỏng vấn, …

– Có thể viết những lá thư đơn giản (thư cho bạn bè, thư mời), viết email, thư xin việc, trang thông báo cho câu lạc bộ, bài miêu tả một tuần ở trường học.

– Liên hệ, so sánh và đối chiếu nét văn hóa của các quốc gia với nền văn hóa Việt Nam.