Lượng kiến thức:

– Gồm 15 đơn vị bài học

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng về các chủ đề sở thích, các môn thể thao, động vật, địa điểm, tên đất nước, đồ ăn, phương tiện giao thông, dụng cụ học tập, các động từ và cụm động từ chỉ hoạt động hằng ngày, động từ tình thái, các cụm từ chỉ thời gian và các tính từ miêu tả người, vật và địa điểm.

– Ngữ pháp: hiểu và sử dụng được các mẫu câu đơn giản sử dụng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, câu so sánh hơn và so sánh nhất, các cấu trúc với can (xin phép yêu cầu), must (quy tắc và bổn phận), going to + verb, like +V-ing, đại từ sở hữu, danh từ đếm được và không đếm được.

–  Ngữ âm: làm quen và nhận biết được các âm của các chữ cái trong từ (consonant blends), các âm kết thúc của từ (ending sound), các nguyên âm dài.

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi, nghe hiểu các đoạn hội thoại , các bài nói, các câu chuyện ngắn, đơn giản, được diễn đạt chậm, rõ ràng:nghe và nhận diện được thông tin chi tiết về thông tin cá nhân và hoạt động của một người, về các bộ sưu tập, hoạt động diễn ra trên bãi biển, các đặc điểm địa lý, các sự kiện của một buổi cắm trại và kỳ nghỉ; nghe và hoàn thành được các bài tập đánh số thứ tự, nối tranh thích hợp, lựa chọn phương án đúng (choose the correct options)…

– Có thể sử dụng các cấu trúc đơn giản để hỏi và trả lời về các thông tin cá nhân (như ngày sinh nhật, tuổi, đất nước, sở thích, thói quen hằng ngày), miêu tả chi tiết về hoạt động thường ngày và các hoạt động trong thời gian rảnh của một người, miêu tả đặc điểm địa lý dựa theo nội dung thông tin cho sẵn, miêu tả sự kiện tại một buổi cắm trại, thảo luận về các kế hoạch đơn giản, trình bày được các quy tắc thông thường tại một đia điểm quen thuộc…; thực hiện được các hoạt động đóng vai, thể hiện được các bài hát kèm hành động diễn tả, ghi nhớ và thể hiện được các bài chant theo đúng nhịp điệu.

– Có thể hiểu các đoạn văn bản  ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học, hiểu và nhận diện được các thông tin cụ thể, rút ra được ý chính của bài đọc trong các câu chuyện, thơ, bài báo, bài đọc được lấy từ webpage, hiểu và nắm bắt được nội dung thông điệp trong bưu thiếp, công thức nấu ăn, bài giới thiệu;

– Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về các chủ đề được học; bài mô tả về bản thân, sở thích, một bộ sưu tập,  động vật, quê hương, trường học; viết email; tạo công thức nấu ăn…; biết cách viết hoa, sử dụng dấu câu hợp lý, sử dụng các tinh từ, liên từ, các cụm từ chỉ thời gian… trong bài viết

– Hiểu, hình thành được thái độ và cách cư xử đúng đắn ở nhà, trường học và nơi công cộng; biết tôn trọng thiên nhiên.