Lượng kiến thức:

– Làm quen với các nhân vật Rosy, Tim, Billy

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng đơn giản về các chủ đề: số đếm (1 – 20), màu sắc, trường học, đồ chơi, gia đình, động vật, nghề nghiệp quần áo, đồ ăn, đồ uống và một số từ chỉ cảm xúc

– Ngữ pháp: hiểu và sử dụng được một số mẫu câu đơn giản: What’s color…? What’s this? Is it…? Are they…? I’ve got …, I like / don’t like … , This is my …; làm quen với hình thức số nhiều với “s” .

– Ngữ âm: làm quen và nhận biết các chữ cái và các âm của chúng trong từ (vị trí chữ cái đầu của từ)

Kỹ năng đạt được:

– Có thể theo dõi và hiểu lời nói đơn giản khi được diễn đạt chậm, rõ ràng (như về tên, số, màu sắc, động vật …)

– Có thể hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản liên quan đến chủ đề giới thiệu bản thân, màu sắc, động vật, nhận diện thành viên gia đình, nghề nghiệp, đồ vật quen thuộc, có thể mô tả cảm xúc quen thuộc của một người (sử dụng đại từ he, she)

– Nhận biết chiều từ trái sang phải, hình ảnh minh họa và sự khác nhau trong các hình ảnh , nhận biết các từ, đọc và hiểu được các câu đơn giản; hoàn thành các bài tập nối số hoặc chữ cái, từ với tranh, chọn tranh khác biệt.

– Nhận biết chiều từ trái sang phải, vẽ, nối được các đường thẳng, cong, đường lượn sóng, tô chữ và viết được các chữ cái, từ đơn giản theo hướng dẫn.

– Xây dựng được thái độ lễ phép, tôn trọng, hòa đồng, cách cư xử đúng đắn bản thân, gia đình, bạn bè và các loài động vật, biết chia sẻ và hòa nhập.