Tiếng Anh tài năng – TZ4 (50% giáo viên nước ngoài)

Lượng kiến thức

– Gồm 12 đơn vị bài học

– Nội dung về thế giới thực bao gồm những cuộc Thám hiểm Địa lý Quốc gia (National Geographic Explorers) và các chủ đề thuộc thế kỷ XXI (mỗi đơn vị bài đọc gồm 1 video về khám phá thế giới).

– Từ vựng: xây dựng vốn từ vựng về sở thích, thể thao, động vật hoang dã, sự hình thành các đặc điểm địa lý của tự nhiên, nền văn hóa cổ đại và các cổ vật, kiến trúc, phim, sức khỏe và dinh dưỡng, các vấn đề cá nhân và đạo đức, ước muốn…

– Ngữ pháp: xây dựng khối kiến thức về danh động từ, động từ khuyết thiếu, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, câu bị động, câu có chứa mệnh đề quan hệ, so sánh hơn và so sánh nhất, câu hỏi đuôi, câu điều kiện loại 2, các cấu trúc với try, tô, enough, I wish …

– Ngữ âm: nhận biết giọng điệu khác nhau trong các câu hỏi, trần thuật, câu cầu khiến, câu hỏi đuôi, trọng âm câu, sự biến đổi âm , cách ngắt nghỉ trong câu.

Kỹ năng đạt được:

– Gồm 12 đơn vị bài học

– Nội dung về thế giới thực bao gồm những cuộc Thám hiểm Địa lý Quốc gia (National Geographic Explorers) và các chủ đề thuộc thế kỷ XXI (mỗi đơn vị bài đọc gồm 1 video về khám phá thế giới).

– Từ vựng: xây dựng vốn từ vựng về sở thích, thể thao, động vật hoang dã, sự hình thành các đặc điểm địa lý của tự nhiên, nền văn hóa cổ đại và các cổ vật, kiến trúc, phim, sức khỏe và dinh dưỡng, các vấn đề cá nhân và đạo đức, ước muốn…

– Ngữ pháp: xây dựng khối kiến thức về danh động từ, động từ khuyết thiếu, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, câu bị động, câu có chứa mệnh đề quan hệ, so sánh hơn và so sánh nhất, câu hỏi đuôi, câu điều kiện loại 2, các cấu trúc với try, tô, enough, I wish …

– Ngữ âm: nhận biết giọng điệu khác nhau trong các câu hỏi, trần thuật, câu cầu khiến, câu hỏi đuôi, trọng âm câu, sự biến đổi âm , cách ngắt nghỉ trong câu.