Tiếng Anh tài năng – TZ3 (50% giáo viên nước ngoài)

Lượng kiến thức:

– Gồm 12 đơn vị bài học

– Nội dung về thế giới thực bao gồm những cuộc Thám hiểm Địa lý Quốc gia (National Geographic Explorers) và các chủ đề thuộc thế kỷ XXI (mỗi đơn vị bài đọc gồm 1 video về khám phá thế giới)

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng về các chủ đề: miêu tả tính cách, các phẩm chất phù hợp với nghề nghiệp khác nhau, động vật và đặc tính của chúng, cụm động từ chỉ hoạt động, các động từ liên quan đến vấn đề nóng lên toàn cầu, địa điểm, các sự kiện, lễ hội, công nghệ, các từ vựng liên quan đến khủng long và khám phá vũ trụ.

– Ngữ pháp: xây dựng khối ngữ pháp về câu mệnh đề quan hệ, câu cầu khiến, thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại tiếp diễn (nói về tương lai), thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, câu điều kiện loại 1, used to.

– Ngữ âm: nhận biết trọng âm từ, trọng âm câu, sự biến đổi âm, cách nối âm của một số nguyên âm, từ, cụm từ trong câu.

Kỹ năng đạt được:

– Trang bị và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản phù hợp với trình độ.

– Phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống cụ thể về các chủ đề được học.

– Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

– Hình thành kỹ năng tự học, biết cách khám phá thế giới thông qua nguồn tài liệu có sẵn (sách báo, internet)

– Thực hiện các project trên phần mền word, Power point

– Thực hành các bài thuyết trình ngắn (2-3 phút) về các chủ đề quen thuộc, biết cách thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân

-Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu và yêu cầu của chương trình học

– Nâng cao khả năng xử lý trong những tình huống cố định, phát triển khả năng nhận thức, khả năng ứng xử và ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống.