Tiếng Anh tài năng – TZ2 (50% giáo viên nước ngoài)

Lượng kiến thức:

– Gồm 12 đơn vị bài học

– Nội dung về thế giới thực bao gồm những cuộc Thám hiểm Địa lý Quốc gia (National Geographic Explorers) và các chủ đề thuộc thế kỷ XXI (mỗi đơn vị bài đọc gồm 1 video về khám phá thế giới).

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng về sở thích, ngoài hình, trang phục, động vật, các thể loại âm nhạc và nhạc cụ, đồ ăn và vật dụng nhà bếp, bộ phận cơ thể và các vấn đề sức khỏe, thói quen, địa điểm trong thành phố, những nơi khắc nghiệt trên thế giới, các chuyến phiêu lưu, các tổ chức, sự kiện từ thiện, tình nguyện

– Ngữ pháp: xây dựng khối ngữ pháp về thì hiện tại đơn (hoạt động hằng ngày, miêu tả ngoại hình, hỏi và trả lời về chỉ dẫn đường, sở thích), so sánh hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tính từ so sánh hơn và so sánh nhất, các mẫu câu về lời khuyên, các từ chỉ thời gian.

– Ngữ âm: nhận biết cách phát âm với các consonant blends, trọng âm từ, câu, âm nối…

Kỹ năng đạt được:

– Trang bị và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc , viết cơ bản phù hợp với trình độ.

– Phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống cụ thể về các chủ đề được học.

– Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

– Hình thành kỹ năng tự học, biết cách khám phá thế giới thông qua nguồn tài liệu có sẵn (sách báo, internet)

– Tiếp cận và thực hiện các project trên phần mền word, Power point.

– Thực hành các bài thuyết trình ngắn (1 – 2 phút) về các chủ đề quen thuộc, biết cách thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân

-Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu và yêu cầu của chương trình học

– Nâng cao khả năng xử lý trong những tình huống cố định, phát triển khả năng nhận thức, khả năng ứng xử và ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống.