Tiếng Anh tài năng – Ip2 (50% giáo viên nước ngoài)

Lượng kiến thức:

– Gồm 8 đơn vị bài học

– Nội dung về thế giới thực bao gồm những cuộc Thám hiểm Địa lý Quốc gia (National Geographic Explorers) và các chủ đề thuộc thế kỷ XXI (mỗi đơn vị bài đọc gồm 1 video về khám phá thế giới và 1 video về một nhà khoa học, thám hiểm)

– Từ vựng: xây dựng khối từ vựng về các chủ đề màu sắc và sự tác động của chung đến con người, cơ thể và trí tuệ, công nghệ và tác động của công nghệ lên cuộc sống, khám phá đại dương, môi trường khắc nghiệt, thức ăn và rác thải từ thức ăn, nghệ thuật, các tình huống nguy hiểm; nhận biết cấu trúc của từ (các tiền tố, hậu tố), từ cùng nghĩa, rái nghĩa, các từ có gốc Hy lạp và la tinh

– Ngữ pháp: hiểu và sử dụng các cấu trúc so sánh, trạng từ chỉ tần suất, động từ khuyết thiếu, used to và would để nói về thói quen trong quá khứ, câu điều kiện, make + adjective, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì hiện tại tiếp diễn, will, going to để nói về tương lai.

– Ngữ âm: nhận biết cách phát âm của have to, used to + verb, going to, want to trong câu, trọng âm của câu, trọng âm từ có tiền tố, cách nối âm của các từ trong câu.

Kỹ năng đạt được:

– Được trang bị và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản phù hợp với trình độ.

– Phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống cụ thể về các chủ đề được học.

– Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

– Phát triển kỹ năng tự học, biết cách khám phátri thức thế giới thông qua nguồn tài liệu có sẵn (sách báo, internet)

– Thực hiện các project trên phần mền word, Power point

– Thực hiện các bài khảo sát, các video ngắn, các dự án về các chủ đề được học

– Thực hành các bài thuyết trình ngắn (3-5 phút) về các chủ đề quen thuộc, biết cách thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân

-Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu và yêu cầu của chương trình học

– Thực hiện các dự án sứ mệnh, nâng cao kỹ năng thuyết trình trước đám đông, phát triển tư duy phản biện, truyền tải được những thông điệp tích cực đến người nghe về các chủ đề nghệ thuật, bảo vệ động vật, môi trường, sức khỏe , những bí ẩn của thế giới …

– Nâng cao khả năng xử lý trong những tình huống cố định, phát triển khả năng nhận thức, khả năng ứng xử và ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống.