Tiếng Anh tài năng – Ip 3 (50% giáo viên nước ngoài)

Lượng kiến thức:

– Gồm 8 đơn vị bài học

– Nội dung về thế giới thực bao gồm những cuộc Thám hiểm Địa lý Quốc gia (National Geographic Explorers) và các chủ đề thuộc thế kỷ XXI (mỗi đơn vị bài đọc gồm 1 video về khám phá thế giới và 1 video về một nhà khoa học, thám hiểm)

– Từ vựng: xây dựng lượng từ vựng với các chủ đề: đặc điểm và tính cách của thanh thiếu nhiên, động vật với các nền văn hóa, văn hóa nhóm của người và động vật, thời trang, sự tiến hóa của động vật và máy bay, khám phá vũ trụ, kể chuyện, nghệ thuật; nhận biết cấu trúc của từ (các tiền tố, hậu tố), từ cùng nghĩa,trái nghĩa, từ đa nghĩa, nguồn gốc của một số từ.

– Ngữ âm: nhận biết cách phát âm của một số cụm từ cụ thể trong câu, câu hỏi đuôi, trọng âm và âm điệu của câu, trọng âm từ.

Kỹ năng đạt được:

– Được trang bị và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản phù hợp với trình độ.

– Phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống cụ thể về các chủ đề được học.

– Vận dụng các chiến lược giao tiếp (hoạt động đóng vai, tranh luận); thực hành các phương thức giao tiếp bằng văn bản (viết thư, viết luận), giao tiếp điện tử và đa phương tiện (thư điện tử, trang web, diễn đàn)

– Phát triển kỹ năng tự học, biết cách khám phátri thức thế giới thông qua nguồn tài liệu có sẵn (sách báo, internet)

– Thực hiện các project trên phần mền word, Power point

– Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu và yêu cầu của chương trình học

– Thực hiện các bài khảo sát, các video ngắn, các dự án về các chủ đề được học

– Thực hành các bài thuyết trình ngắn (5 phút) về các chủ đề quen thuộc, biết cách thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân

– Thực hiện các dự án sứ mệnh, nâng cao kỹ năng thuyết trình trước đám đông, phát triển tư duy phản biện, truyền tải được những thông điệp tích cực đến người nghe về các chủ đề nghệ thuật, tác động của thời trang đến môi trường, bảo vệ động vật, khám phá vũ trụ, sự tiến hóa của các sinh vật và máy bay, tính sáng tạo…

– Nâng cao khả năng xử lý trong những tình huống cố định, phát triển khả năng nhận thức, khả năng ứng xử và ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống.