Tiếng Anh Giao tiếp

Lượng kiến thức:

10 đơn vị bài học thuộc các chủ đề:

  1. Getting to know people
  2. Lifestyles
  3. Workplaces
  4. The road to success
  5. The world’s largest industry
  6. The best way to travel
  7. Life in the fast lane
  8. Relocating
  9. Destination with a difference
  10. Developing a company

– Trang bị và nâng cao vốn kiến thức ngôn ngữ cơ bản theo chủ đề: từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chức năng ngôn ngữ.

Kỹ năng đạt được:

– Trang bị và nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản: Nghe, Nói, Đọc, Viết;

– Được trang bị và nâng cao kỹ năng giao tiếp (nghe – nói) cho học viên với các chủ đề liên quan đến giao tiếp thường ngày và liên quan đến công việc mà học viên đang làm

– Tổ chức các buổi thực hành giao tiếp để học viên những kiến thức và kỹ năng học được trong công việc;

– Giúp học viên tìm hiểu về văn hóa các nước nói tiếng Anh (Anh, Mỹ, Canada, Úc,…) và mở rộng kiến thức chung về văn hóa và con người nhằm tạo cho học viên tính tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp hằng ngày;

– Nâng cao kỹ năng vi tính (Microsoft Word, PowerPoint), khai thác thông tin trên Internet và trao đổi thông tin qua e-mail.