IELTS 3

Lượng kiến thức:

8 đơn vị bài học thuộc các chủ đề:

  1. Getting higher qualifications
  2. Colour my world
  3. A healthy life
  4. Art and the artist
  5. Stepping back in time
  6. IT society
  7. Our relationship with nature
  8. Across the universe

– Trang bị từ vựng và ngữ pháp cơ bản theo chủ đề, trang bị từ vựng nâng cao và hỗ trợ học sinh ngữ pháp có độ chính xác cao

– Xây dựng khối kiến thức nền tảng cho từng chủ đề

– Nhận biết các văn bản viết, nhận biết tiếng Anh nói trong các tình huống tình huống khác nhau.

Kỹ năng đạt được:

– Trang bị tốt nhất kĩ năng, chiến thuật làm bài để tối ưu hoá điểm bài thi

– Chuẩn bị đầy đủ cho học sinh sẵn sàng tham gia kì thi IELTS

– Trang bị kiến thức ngôn ngữ đầy đủ cho từng phần của bài thi

– Tiếp cận từng bước để hoàn thành các phần thi Đọc và Viết thách thức nhất

– Lập ý và diễn đạt các ý phức tạp cho phần Nghe và Nói

– Luyện tập căn thời gian hợp lí để hoàn thành bài thi đúng giờ