Các khóa luyện thi IELTS

Lượng kiến thức:

Kiến thức và kĩ năng cần thiết để làm bài thi IELTS

Kỹ năng đạt được:

– Trang bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để hoàn thành bài thi đúng giờ

– Luyện tập các đề thi như khi thi thật để quen với áp lực phòng thi